Tematy innowacyjnych projektów

Dla przedsiębiorstw
W ramach programu przewiduje się szeroki zakres innowacyjnych projektów:
 • Dowolny temat z całego programu dotyczącego problematyki przestrzeni kosmicznej.
 • Open Disruptive Innovation Scheme: Innowacyjne koncepcje IT, projekt o charakterze przełomowym dla rynku.
 • Przyspieszenie wprowadzania na rynek rozwiązań technologicznych z zakresu nanotechnologii oraz zaawansowanych materiałów i technik produkcyjnych.
 • Kliniczna walidacja biomarkerów i / lub wyrobów medycznych.
 • Eko-innowacyjne procesy produkcyjne żywności z zachowaniem zasad efektywności wykorzystania zasobów.
 • Niebieski rozwój: Wsparcie MŚP w zakresie innowacyjnych rozwiązań dla sektora morskiego, wodnego.
 • Innowacyjne systemy gospodarki nisko-węglowej.
 • Innowacyjny transport.
 • Wsparcie MŚP w zakresie eko-innowacji oraz zrównoważonej gospodarki surowcowej (obszary: klimat, środowisko, zarządzanie zasobami i surowcami).
 • Ochrona miejskich miejsc publicznych oraz miejskiej infrastruktury krytycznej.
 • Zrównoważone procesy przemysłowe oparte na biotechnologii.
 • Innowacyjne aplikacje mobilne typu e-administracja tworzone przez MŚP.
 • Innowacyjne modele biznesowe w MŚP.
  Zainteresowanych udziałem w programie i pozyskaniem dotacji zapraszany do kontaktu