Tematy innowacyjnych projektów

Dla przedsiębiorstw
W ramach programu przewiduje się szeroki zakres innowacyjnych projektów:
  • Dowolny temat z całego programu dotyczącego problematyki przestrzeni kosmicznej.
  • Open Disruptive Innovation Scheme: Innowacyjne koncepcje IT, projekt o charakterze przełomowym dla rynku.
  • Przyspieszenie wprowadzania na rynek rozwiązań technologicznych z zakresu nanotechnologii oraz zaawansowanych materiałów i technik produkcyjnych.
  • Kliniczna walidacja biomarkerów i / lub wyrobów medycznych.
  • Eko-innowacyjne procesy produkcyjne żywności z zachowaniem zasad efektywności wykorzystania zasobów.
  • Niebieski rozwój: Wsparcie MŚP w zakresie innowacyjnych rozwiązań dla sektora morskiego, wodnego.
  • Innowacyjne systemy gospodarki nisko-węglowej.
  • Innowacyjny transport.
  • Wsparcie MŚP w zakresie eko-innowacji oraz z...
Read More

Instrument dla MŚP

Dla przedsiębiorstw

Instrument MŚP skierowany jest do podmiotów z sektora MŚP, które wykazują wysoki potencjał do wzrostu, jak również posiadają innowacyjną technologię, produkt lub usługę i zamierzają wdrożyć je na rynek. Wsparcie finansowe oferowane w zakresie instrumentu ma umożliwić skuteczną komercjalizację tego rozwiązania na rynku europejskim, poprzez weryfikację komercyjną i technologiczną (faza I), doprowadzenie technologii do momentu, kiedy będzie gotowa do wdrożenia (faza II) oraz opiekę ze strony ekspertów (faza III). Wsparcie oferowane jest w formie grantów dla fazy I i II (poziom dofinansowania to 70% kosztów kwalifikowanych dla projektu, w wybranych przypadkach może być to także 100%) oraz bezpłatnego mentoringu w fazie III...

Read More

MŚP w H2020

Dla przedsiębiorstw

Oferta programu Horyzont 2020 dla małych i średnich przedsiębiorstw

Horyzont 2020, jako nowa odsłona programu ramowego, stawia na intensywną współpracę nauki z przemysłem, jak również wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw. Program Horyzont 2020 to największy na świecie instrument wspierający badania i innowacje, wdrażany przez Komisję Europejską. Jego celem jest rozwój europejskich innowacji o znaczeniu globalnym oraz wypracowanie przewagi konkurencyjnej gospodarki europejskiej w oparciu o innowacje zgodnie z założeniami Strategii Europa 2020 oraz jej flagowej inicjatywy – Unii Innowacji.

W ramach programu Horyzont 2020 przewidziano następujące działania dla MŚP:

Read More