Budżet

Budżet programu Horyzont 2020 (w mln euro) przedstawia się następująco:

Budżet H2020

Budżet H2020